Spelsuggesties

Spelsuggestie:Kies je Top 5

Bedenk een onderwerp dat belangrijk voor je is. Voorbeelden van onderwerpen zijn: je thuissituatie, vrienden, school, gevoelens, relaties etc. Bekijk de fotokaarten. Kies er vijf uit die je aanspreken. Vertel waarom je deze kaarten gekozen hebt.
fantastischefotos2

Spelsuggestie: een verhaaltje bij de plaatjes

Kies vijf foto’s uit. Leg ze naast elkaar. Schrijf een verhaal waarin alle vijf foto’s voorkomen.
Variatie: Kies vijf foto’s uit. Schrijf aan de hand van de foto’s een gedicht.

fantastischefotos3

Spelsuggestie: Dat gevoel ken ik!

Leg de foto’s met de afbeelding naar beneden. Pak een foto. Welk gevoel roept die foto bij je op? Vertel erover. Wanneer had je dat gevoel voor het laatst? Wat gebeurde er? Vond je het een fijn gevoel of niet?
Variatie: Leg de foto’s neer met de afbeeldingen naar boven. Kies een foto uit die bij jou een bekend gevoel oproept. Vertel erover.

Spelsuggestie: dat wil ik (of juist niet)

Kies drie foto’s die passen bij iets dat je graag wilt. Kies er ook drie die passen bij iets dat je absoluut niet graag wilt. Vertel over de foto’s die je gekozen hebt. Wat doe je of wat kun je doen om dat wat je wilt (of juist niet) te bereiken? Hoe ga je dat doen? Welke stap kun je morgen nemen om ermee aan het werk te gaan? Welke tegenslagen verwacht je? Hoe kun je daarmee omgaan?

Spelsuggestie: daar ben ik goed in!

Kies een foto uit die past bij iets waar je goed in bent. Kies er daarna nog één en daarna nog één. Vertel waarom je de foto’s hebt uitgekozen en waarom. Variatie: Kies een foto uit, die past bij iets dat je moeilijk vindt. Zou je willen dat het makkelijker ging? Wat kun je doen om dat te bereiken?

fantastischefotos

Spelsuggestie: Als ik kon toveren, dan …

Kies een foto die je helpt om de zin: “Als ik kon toveren, dan … “ af te maken. Beantwoord de volgende vragen: Wat zou er anders zijn? Wat zou je doen? Hoe voelt dat? Hoe merken anderen dat er iets veranderd is? Vertel erover of schrijf er een verhaal over.